Экспертно-аналитическое агентство «Группа 2 мая»

ЩО ТАКЕ  «ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА АГЕНЦІЯ «ГРУПА 2 ТРАВНЯ»

6 листопада 2015 було зареєстровано Громадську організацію «Експертно-аналітичне агентство «Група 2 травня». Засновники та члени правління організації: Герасимова Тетяна Геннадіївна (голова правління), Балинський Владислав Мирославович, Дібров Сергій Миколайович, Мукан Юрій Вікторович, Підпала Світлана Миколаївна, Саркісян Володимир Зорабедовіч, Сердюк Владислав Михайлович.

Мета та завдання організації

Основна мета організації –  здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, спортивних, національно-культурних та інших інтересів громадян.

Основними завданнями організації є:

Сприяння в реалізації захисту законних прав і інтересів громадян.

Представництво і захист законних прав і інтересів своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності та в інших громадських органах.

Надання моральної підтримки членам організації.

Сприяння журналістської діяльності та журналістським розслідуванням.

Здійснення допомоги у моніторингу суспільно-політичної, економічної, криміногенної ситуації, стану справ людини в м. Одесі та Одеської області.

Замовлення соціологічних опитувань громадян.

Проведення семінарів та конференцій з метою досягнення своєї статутної мети.

Сприяння видавничої та інформаційній діяльності.

Надання допомоги у волонтерській діяльності.

Надання допомоги органам внутрішніх справ, органам прокуратури, МНС та СБУ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням.

Сприяння органам внутрішніх справ, органам прокуратури, МНС та СБУ у виявленні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, організацій, установ, підприємств, громадян від злочинних посягань.

Замовлення різноманітних видів експертиз з метою досягнення своєї статутної мети.

Заснування засобів масової інформації з метою досягнення своєї статутної мети.

Відстоювання законних інтересів громадян засобами, передбаченими чинним законодавством України.

Організаційна структура: Загальні Збори Членів Організації, Правління.

КОДЕКС ЕТИКИ

ГО «ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА АГЕНЦІЯ «ГРУПА 2 ТРАВНЯ»

Преамбула

Основні принципи етичного кодексу «Групи 2 травня» склалися в травні 2014 року, в ході організації цієї громадської комісії з розслідування подій 2.05.2014 р. в м. Одеса. У ході становлення громадського об’єднання «Експертно-аналітичне агентство «Група 2 травня» (надалі – ГО «ЕАА «Група 2 травня») ці принципи доповнювалися і розвивалися. Остаточний документ розроблений з використанням універсальних принципів, що є загальноприйнятими у світовій спільноті неурядових організацій. В документі використана інформація, надана Всесвітньою асоціацією неурядових організацій (WANGO), а також Керівними настановами по створенню власного етичного кодексу для НУО, що їх розробило ГО “Простір можливостей” http://pm.net.ua/uk/etyka-ngo/

1. Основоположні принципи

A. Відповідальність, служба суспільству

Сталий прогрес, мир та справедливість вимагають від членів ГО «ЕАА «Група 2 травня»  сприяти спільному благу. Ми повинні забезпечувати саморозвиток та обслуговування суспільства, збалансовувати власні та суспільні інтереси, зосереджуючись на вищих, суспільно необхідних цілях.

 • Відповідально підтримуючи себе, ГО «ЕАА «Група 2 травня» веде свою діяльність заради інших, включаючи як широку громадськість, так і певний її сегмент
 • Кошти, що надійшли від представників суспільства, не повинні використовуватися в корисливих цілях. Усі пожертви є засобом вираження громадської довіри і вимагають вкрай уважного звернення
 • ГО «ЕАА «Група 2 травня» визнає, що ії рішення та діяльність впливають на загальне сприйняття громадського сектору в суспільстві та відчуваємо відповідальність за довіру громадськості до інститутів громадського сектору взагалі
 • ГО «ЕАА «Група 2 травня»  відповідально та дбайливо ставиться до навколишнього середовища в своїй діяльності

B. Партнерська співпраця

Значний прогрес у досягненні миру і благополуччя можна заохочувати через міжрелігійні, міжкультурні та міжрасові зв’язки, при цьому, штучні бар’єри, як правило, розділяють людей та суспільні інститути. ГО «ЕАА «Група 2 травня»  завжди готово налагоджувати етичні відносини з іншими інститутами громадського сектору, і, якщо це можливо, встановлювати партнерські відносини заради суспільних інтересів.

ГО «ЕАА «Група 2 травня»  готово працювати поза межами політики, релігії, культурних особливостей, раси та етнічності, з організаціями та окремими особами, які поділяють наші цінності та цілі.

C. Права людини та гідність

У Загальній декларації прав людини говориться: “Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства” (стаття 1).

 • ГО «ЕАА «Група 2 травня» не повинно порушувати права, якими наділена кожна людина
 • ГО «ЕАА «Група 2 травня» визнає, що всі люди народжуються вільними та рівноправними
 • ГО «ЕАА «Група 2 травня» є чутливим до моральних цінностей, релігії, звичаїв, традицій та культури спільнот, яким вона служить

D. Релігійна свобода

“Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання  і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів” (Загальна декларація прав людини, стаття 18)

 • ГО «ЕАА «Група 2 травня»  поважає свободу віросповідання

E. Прозорість та підзвітність

ГО «ЕАА «Група 2 травня»  прагне до відкритості та чесності, зокрема, по відношенню до донорів та членів суспільства. ГО «ЕАА «Група 2 травня»  оприлюднює свою звітність.

 • ГО «ЕАА «Група 2 травня» є прозорою організацією у всіх стосунках з урядом, громадськістю, донорами, партнерами, бенефіціарами та іншими зацікавленими особами, з урахуванням вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом (персональні дані, об’єкти інтелектуальної власності та інше)
 • Основна фінансова інформація ГО «ЕАА «Група 2 травня», структура управління, напрямки діяльності та перелік партнерів відкриті і доступні громадському контролю. ГО «ЕАА «Група 2 травня»  інформує громадськість про свою діяльність та використання ресурсів
 • ГО «ЕАА «Група 2 травня» відповідальне за свої дії та рішення, не тільки по відношенню до донорів та уряду, а й до людей партнерських організацій і громадськості в цілому

F. Чесність та законність

ГО «ЕАА «Група 2 травня»  прагне бути чесним у стосунках з донорами, бенефіціарами, співробітниками, членами, партнерськими організаціями, урядом і громадськістю, а також поважаємо закони України та закони будь-якої юрисдикції, в якій можемо діяти.

 • ГО «ЕАА «Група 2 травня»  повинне надавати точні відомості відносно себе і своїх проектів, або щодо будь-якої особи, організації, проекту чи законодавства, проти яких вона виступає чи які обговорює
 • ГО «ЕАА «Група 2 травня»  виконує свої зобов’язання відповідно до законодавства та не вступає в партнерські відносини з особами, в діях яких містяться ознаки корупції, хабарництва, інших фінансових порушень чи протиправних дій
 • ГО «ЕАА «Група 2 травня»  забезпечує конфіденційність щодо осіб, які доводять до керівного органу докази неправомірних дій когось, хто пов’язаний з організацією
 • ГО «ЕАА «Група 2 травня»  відповідає всім юридичним зобов’язанням в Україні: виконує законодавчі вимоги про реєстрацію, збір коштів, рівні можливості при працевлаштуванні, стандарти охорони здоров’я та безпеки, правила конфіденційності, охорони торгівельних марок та захисту авторських прав, тощо
 • У випадку виявлення правопорушень з боку персоналу, керівного органу, волонтерів, підрядників та партнерів ГО «ЕАА «Група 2 травня»  повинне негайно вжити корекційні дії

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ

А. Неприбутковість

 1. ГО «ЕАА «Група 2 травня» організована та здійснює діяльність як неприбуткова організація. Будь-який надлишок фінансових ресурсів, який утворюється в процесі діяльності, має використовуватися виключно для надання допомоги. Ніяка частина отриманих ресурсів не повинна використовуватися в інтересах керівників, членів або співробітників організації, або для будь-яких інших приватних осіб, за винятком випадків, коли організація сплачує за надані послуги
 2. ГО «ЕАА «Група 2 травня» не повинна експлуатуватися для здійснення торгівлі або бізнесу, що не пов’язані з її місією та поставленими цілями
 3. ГО «ЕАА «Група 2 травня» забороняється розподіляти прибуток або активи на користь фізичних осіб під час діяльності та при ліквідації

В. Неурядовість

 1. ГО «ЕАА «Група 2 травня» не є частиною або підконтрольною державним органам влади, їх членам або міжурядовим установам
 2. ГО «ЕАА «Група 2 травня»  підтримує незалежність і не пов’язана з будь-якою політичною партією, хоча вона може мати з ними спільні політичні чи законодавчі цілі в межах заявленої місії та цілей
 3. ГО «ЕАА «Група 2 травня» не веде політичну діяльність.
 4. ГО «ЕАА «Група 2 травня» не діє як інструмент державної зовнішньої політики та не намагається провадити політику будь-якого уряду, якщо вона не співпадає з місією організації та заявленими цілями

C. Організованість

 1. ГО «ЕАА «Група 2 травня» забезпечує документування, роботу керівних органів, регулярні зустрічі і заходи
 2. Організаційні документи ГО «ЕАА «Група 2 травня» (статути, стратегії, меморандуми, політики, положення) чітко визначають місію, цілі, управлінську структуру, права та обов’язки членів, правила і процедури в організації

D. Незалежність та самоврядність

 1. ГО «ЕАА «Група 2 травня» є незалежною.
 2. ГО «ЕАА «Група 2 травня» керує своєю діяльністю автономно, структура управління забезпечує контроль власної діяльності

E. Добровільність

 1. ГО «ЕАА «Група 2 травня» існує згідно законодавству, ГО «ЕАА «Група 2 травня» була формована через суспільну  ініціативу, в результаті добровільних дій осіб, які мають спільні інтереси, цінності та суспільні цілі. Забезпечення добровільних цінностей та принципів залишається основним для роботи ГО «ЕАА «Група 2 травня»
 2. Для того, щоб досягти своєї місії та цілей, ГО «ЕАА «Група 2 травня» залучає до діяльності волонтерів
 3. Особи, які входять до органів управління ГО «ЕАА «Група 2 травня» (члени правління) працюють на добровільних засадах, не отримуючи платні.

Comments are closed.